Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania Beko Fsg1545w

Instalacja, pielęgnacja i użytkowanie pralki Beko Fsg1545w jest proste i łatwe. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Wszystkie elementy, takie jak kabel zasilający, węże i przewody oraz akcesoria dołączone do zestawu, muszą być odpowiednio podłączone, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne działanie urządzenia. Kiedy urządzenie jest już podłączone, należy je dokładnie ustawić na swoje miejsce i wyregulować. Następnie należy wybrać odpowiednie programy prania, a także wybrać odpowiednie ustawienia, takie jak poziom temperatury lub poziom wody. Pralka Beko Fsg1545w wymaga regularnej konserwacji, takiej jak czyszczenie filtrów, czyszczenie zbiornika i czyszczenie wszystkich powierzchni. Po każdym użyciu pralka powinna być wyłączona i odłączona od zasilania. Pozwoli to uniknąć przypadkowych uszkodzeń i zapewnić długotrwałe bezpieczne użytkowanie pralki.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania Beko Fsg1545w

Wybierz potrzebne Ci materiały pomocy

  • Tu znajdziesz najnowsze sterowniki do swojego produktu

  • Oprogramowanie, które zapewni Ci jeszcze lepsze wrażenia z pracy z naszymi produktami

  • Przydatne przewodniki, dzięki którym wykorzystasz potencjał swojego produktu

  • Przejrzyj aplikacje współpracujące z Twoim produktem

  • Tu znajdziesz najnowsze oprogramowanie układowe swojego produktu

  • Potrzebujesz pomocy? Zajrzyj do sekcji najczęściej zadawanych pytań

  • Poznaj najnowsze wiadomości o swoim produkcie

  • Znajdź rozwiązania błędów, których kody wyświetla Twój produkt

  • Poznaj dane techniczne swojego produktu

Left Right

Inne przydatne pozycje...

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Canon iD

Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

Naprawa

Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury napraw

lub

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy CANON EOS 600D. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy CANON EOS 600D będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla CANON EOS 600D

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

CANON EOS 600D BROCHURE (1980 ko)
CANON EOS 600D (17340 ko)CANON EOS 600D BROCHURE (2502 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika CANON EOS 600D

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Aby zapobiec rejestracji nieudanych zdj i innym wypadkom, zapoznaj si z czci,, rodki ostronoci" (str. 186, 187) oraz,, Zalecenia dotyczce postpowania z aparatem" (str. 12, 13).Testowanie aparatu przed rozpoczciem pracy oraz kwestie odpowiedzialnoci prawnejPo wykonaniu zdjcia wywietl je i sprawd, czy obraz zostal prawidlowo zarejestrowany. W przypadku awarii aparatu lub karty pamici i braku moliwoci zarejestrowania obrazów lub ich przeslania do komputera firma Canon nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek spowodowane tym straty lub niedogodnoci.Prawa autorskiePrawa autorskie w danym kraju mog ogranicza wykorzystanie zarejestrowanych obrazów osób i niektórych obiektów wylcznie do celów prywatnych. [... ] 155) jest ustawiona na [1: Wl. ], sekwencja balansu bieli nie jest moliwa.W zwizku z tym, e dla jednego ujcia s rejestrowane trzy obrazy, zapisywanie zdjcia na karcie bdzie trwalo dluej. Skrót,, BKT" oznacza angielski termin Bracketing (sekwencja zdj o zmiennych parametrach).93Zapobieganie drganiom aparatuNMechaniczne drgania aparatu powodowane przez ruch lustra mog wplywa na zdjcia rejestrowane z wykorzystaniem teleobiektywu lub obiektywu do makrofotografii. Blokad podniesionego lustra wlcza si, wybierajc menu [7 Funkcje indywidualne (C. Fn)] i ustawiajc pozycj [Blokowanie lustra podniesionego] (str. Lustro zostanie opuszczone w dól.Wskazówki dotyczce fotografowaniaUywanie samowyzwalacza <l> z funkcj blokady podniesionego lustra. Po naciniciu przycisku migawki do koca lustro zablokuje si w pozycji podniesionej, a po uplywie 2 s zostanie zrobione zdjcie.Nie naley kierowa aparatu w stron sloca. Cieplo wiatla slonecznego moe spowodowa przegrzanie i uszkodzenie migawki. W przypadku jednoczesnego korzystania z ekspozycji w trybie Bulb, samowyzwalacza i blokady podniesionego lustra przycisk migawki naley trzyma wcinity calkowicie przez czas opónienia samowyzwalacza + czas ekspozycji w trybie Bulb. Po zwolnieniu przycisku migawki podczas dzialania samowyzwalacza bdzie slyszalny dwik migawki. W rzeczywistoci nie jest to dwik migawki (zdjcie nie zostalo wykonane). Nawet jeli zostal ustawiony tryb <i> (Serie zdj), wykonywane s pojedyncze zdjcia. Podniesione lustro zostanie zablokowane i po 30 sekundach opadnie automatycznie. 156) zostanie wybrania opcja [0: Wlcz], niedowietlony obraz (z ustawion kompensacj ekspozycji) bdzie wywietlany jako janiejszy. Jeli aparat nie jest uywany przez pewien czas, jego zasilanie wylczy si automatycznie zgodnie z ustawieniem [5 Autom. wylcz. ] wybrano opcj [Wyl. ], fotografowanie z podgldem Live View zostanie automatycznie zakoczone po uplywie 30 min (aparat pozostanie wlczony). Za pomoc dostarczonego kabla wideo mona podlczy aparat do odbiornika telewizyjnego i wywietla obrazy na jego ekranie (str. 128).97Rczna regulacja ostrociNMona wprawdzie uywa automatycznej regulacji ostroci (str. 102, 104), ale zaleca si powikszenie obrazu i rczn regulacj ostroci w celu zwikszenia precyzji ustawie.Powikszanie obrazu na potrzeby rcznej regulacji ostroci1Ustaw przelcznik trybu ostroci na obiektywie w pozycji <MF>.Obró piercieniem ostroci na obiektywie, aby z grubsza ustawi ostro.ostroci 2 Przesu ramkktóre ma by w miejsce, na ustawiona ostro.Nacinij przycisk <S>, aby przesun ramk ostroci. Aby przej do rodkowej ramki ostroci, nacinij przycisk <L>.obraz. Kade kolejne nacinicie przycisku <u> spowoduje zmian formatu wywietlacza w nastpujcej kolejnoci: 5x 10x Wywietlanie calego obrazuPowikszenie: 10x4 Ustaw ostro rcznie. obraz, obró Patrzc na powikszonyBlokada AE Powikszony obszar Powikszeniepiercieniem ostroci na obiektywie, aby ustawi ostro. Po uzyskaniu ostroci nacinij przycisk <u>, aby powróci do wywietlania calego obrazu.98FotografowanieNSprawd ekspozycj.Nacinij przycisk migawki do polowy. Ustawienie kompensacji ekspozycji spowoduje odpowiedni zmian jasnoci obrazu.2 Zrób zdjcie. ] Produkt naley przekaza do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu gromadzenia zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi. Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób moe mie negatywny wplyw na otoczenie i zdrowie innych osób ze wzgldu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzcie. Jednoczenie pozbycie si zuytego sprztu w zalecany sposób przyczynia si do wlaciwego wykorzystania zasobów naturalnych. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY CANON EOS 600D

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy CANON EOS 600D.

Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania Beko Fsg1545w

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania Beko Fsg1545w

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania Beko Fsg1545w